Dla uczniów

Poziomy znajomości języka.

Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference) wyróżnia 6 poziomów biegłości językowej. Poziomy te można podzielić na trzy grupy:

  • Początkujący

A1 – Beginner

A2 – Pre-intermediate

  • Średniozaawansowany

B1 – Intermediate

B2 – Upper-intermediate

  • Zaawansowany

C1 – Advanced

C2 – Proficiency

W Europie skala ta jest powszechnie stosowana przez wydawnictwa, szkoły, uczelnie czy instytucje wydające certyfikaty językowe. Pisząc CV  można określić swój poziom znajomości języka w następujący sposób:

Język angielski: poziom B2 (średniozaawansowany)

Język niemiecki: poziom A1 ( początkujący)