Dla średniozaawansowanych (B1/B2)

KURS DLA KONTYNUUJĄCYCH  NAUKĘ

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które kontynuują naukę języka angielskiego i poziom podstawowy A2 mają już opanowany.  Kurs przygotowuje do osiągnięcia poziomu B1 (średniozaawansowany) lub B2 (wyższy-średniozaawansowany), w zależności od poziomu startowego słuchaczy.

Po napisaniu testu diagnostycznego i rozmowy z lektorem słuchacze są kwalifikowani do grupy o odpowiednim poziomie.

Wykorzystujemy urozmaicone metody nauczania, w tym elementy Metody Callana, w celu skutecznego zapamiętywania, ćwiczenia poprawnej wymowy oraz swobodnego wypowiadania się.  Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Nieustannie wprowadzamy nowe słownictwo i uczymy gramatyki niezbędnej do sprawnej komunikacji. Dzięki licznym i regularnym powtórkom, quizom i testom raz poznany materiał jest gruntownie utrwalony. Po każdym bloku tematycznym słuchacze piszą test sprawdzający. Wyniki testów można poprawiać. Lektorzy na bieżąco monitorują postępy słuchaczy w nauce i udzielają dodatkowego wsparcia dydaktycznego. W kameralnej grupie i miłej atmosferze można osiągnąć sukces językowy w każdym wieku.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 72 lub 144 (kurs intensywny).
  • Intensywność zajęć: 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut.
  • Cena:  15 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 1 spotkaniu tygodniowo                                                                                                                                                12,50 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 2 spotkaniach tygodniowo