Metoda Callana

KURSY METODĄ CALLANA™

Metoda Callana jest metodą bezpośrednią (Direct Method) i polega na uczeniu się języka w podobny sposób w jaki uczyliśmy się języka ojczystego jako dzieci czyli na słuchaniu i powtarzaniu. Poznane słownictwo i gramatyka stanowią bazę dla nowych wyrażeń i struktur gramatycznych.

Metoda bezpośrednia jest odpowiednia dla wszystkich słuchaczy, niezależnie od  poziomu zaawansowania, celu nauki i indywidualnych uzdolnień. Dynamiczne tempo nauki nie pozwala na dekoncentrację a starannie opracowany system powtórek pomaga w trwałym zapamiętywaniu materiału. Każdy słuchacz jest zmuszony aktywnego słuchania i mówienia przez całą lekcję, co pozwala na przełamanie bariery językowej szczególnie na początkowym etapie nauki języka i pomaga opanować płynność mówienia. 90% lekcji odbywa się w języku angielskim.

Kursy prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania. Materiał podzielony jest na poziomy zakończone egzaminami. Zaliczenie egzaminu warunkuje przejście do kolejnego poziomu. Dzięki temu słuchacz jest zawsze w odpowiedniej dla siebie grupie a także systematycznie monitoruje swoje postępy w nauce.

O ile Metoda Callana  idealnie sprawdza się w nauce mówienia, do nauki gramatyki, czytania ze zrozumieniem i pisania stosujemy metodę tradycyjną. Materiał zawarty w podręcznikach Metody Callana jest urozmaicany ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi, tekstami źródłowymi, nagraniami audio i video, oraz planszami tematycznymi z innych źródeł, w zależności od potrzeb słuchaczy.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 72 lub 144 (kurs intensywny)
  • Intensywność zajęć: 1  raz w tygodniu po 90 minut lub 2 razy w tygodniu po 90 minut.
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 1 spotkaniu tygodniowo                                                                                                                                                12,50 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 2 spotkaniach tygodniowo