Kids 3-6 lat

KIDS ACADEMY 

KIDS 1 (kurs dla dzieci w wieku 3-6 lat)

Zajęcia prowadzone są w formie ustnej. Na początku dzieci osłuchują się z językiem angielskim i powtarzają wprowadzane słownictwo aby w efekcie samodzielnie tworzyć proste wypowiedzi. Dynamiczne tempo zajęć oraz urozmaicone metody nauczania z wykorzystaniem rymowanek,  piosenek, gier i zabaw angażują wszystkich uczestników, a systematyczne powtórki materiału skutkują trwałym zapamiętywaniem. Tematyka związana jest ze środowiskiem najbliższym dzieciom  w  tym  wieku.  Rodzice  otrzymają harmonogram  zajęć, wskazówki metodyczne
do pracy z dzieckiem w domu, informacje o postępach w nauce.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 68.
  • Intensywność zajęć: 2 razy w tygodniu po 45 minut.
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja