Kids 7-9 lat

KIDS 2  (kurs dla dzieci w wieku 7-9 lat)

Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie. Każda lekcja składa się z części powtórkowej z poprzednich  zajęć oraz prezentacji i ćwiczenia nowego materiału. Regularne powtórki, wizualny sposób   przedstawienia  nowych  zagadnień, nagrania  audio, video, gry  i zabawy językowe motywują uczniów do  aktywnego   udziału   w   zajęciach   oraz   ułatwiają  zapamiętywanie.   Dzięki   grupowym   projektom tematycznym   i   odgrywanym  scenkom   uczniowie  integrują  sprawności  językowe  z  innymi  dziedzinami życia i  uczą się języka  w praktyce. Każdy blok tematyczny kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Rodzice otrzymają harmonogram zajęć, wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem w domu, informacje o postępach w nauce.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 34 lub 68.
  • Intensywność zajęć: 2 razy w tygodniu po 45 minut lub 1 raz w tygodniu po 90 minut
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut).