Kids 10-12 lat

KIDS 3  (kurs dla dzieci w wieku 10-12 lat)

Intensywny kurs dla uczniów II etapu edukacyjnego. Jego cel to rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również osiągnięcie przez uczniów umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w praktyce.  Liczne grupy językowe w szkole ograniczają możliwość wypowiadania się uczniów. Dlatego kurs zapewnia zintegrowane nauczanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mówienie. Dzięki projektom tematycznym i odgrywanym scenkom uczniowie wykorzystują sprawności językowe w różnych dziedzinach życia i uczą się języka w praktyce. Ponadto kurs uwzględnia zadania typu egzaminacyjnego w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Każdy blok tematyczny kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności.

Rodzice otrzymają harmonogram zajęć, wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem w domu oraz informacje o postępach w nauce na bieżąco.

  • Liczba lekcji w ramach kursu:  68 lub 136 (kurs intensywny)
  • Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu 90 min lub 2 razy w tygodniu 90 min.
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 1 spotkaniu tygodniowo
  • 12,50 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 2 spotkaniach tygodniowo