EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Adresatem kursu są uczniowie klas III gimnazjum przygotowujący się do egzaminu gimnazjalnego. Podczas kursu słuchacze rozwijają umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania krótkich tekstów (np. wiadomość, e-mail, list prywatny), stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Intensywnie zbogacają i systematyzują swoje słownictwo, uczą się stosować  gramatykę w praktyce i poznają strategie egzaminacyjne. Kurs uwzględnia zadania typu egzaminacyjnego w celu przygotowania uczniów do egzaminu  gimnazjalnego. Każdy blok tematyczny kończy się utrwaleniem materiał oraz sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Dzięki systematycznemu utrwalaniu materiału, rozwiązywaniu licznych testów poradzenie sobie z egzaminem to ”a piece of cake”.

Kursy prowadzone są w oparciu o programy i podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

UWAGA!

Można zapisać się na kurs po 15 września.

Po ukończeniu kursu uczniowie maja możliwość kontynuowania nauki w tej samej grupie do końca roku szkolnego. Program zajęć w maju i czerwcu uwzględnia głównie konwersacje oraz poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w celu łatwiejszego przejścia do IV etapu edukacyjnego (liceum, technikum).

Rodzice otrzymają harmonogram zajęć oraz  informacje o postępach w nauce na bieżąco.

  • Zajęcia trwają: od 15 września do 15 kwietnia (możliwość kontynuacji do 30 czerwca)
  • Liczba lekcji w ramach kursu: 54
  • Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut.
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut)