MATURA 2016

MATURA 2016

Kurs dla maturzystów przygotowujący do matury 2016 na poziomie podstawowym (B1- intermediate). Omówienie wszystkich tematów i typów zadań maturalnych zgodnie ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie rozwijają umiejętności czytania, słuchania, pisania oraz  stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Znaczną uwagę zwracamy na naukę tworzenia logicznych rozbudowanych i w miarę swobodnych wypowiedzi ustnych. Wykorzystujemy podręczniki posiadające dopuszczenie MEN i autentyczne materiały egzaminacyjne. Regularne ćwiczenia na bazie dostępnych arkuszy i zestawów egzaminacyjnych oraz próbne egzaminy pisemne i ustne skutkują osiągnięciem wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 60.
  • Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut
  • Cena: 20 złotych / 1 lekcja (45 minut)