Teens 1

TEENS 1  (kurs dla młodzieży w wieku 13-15 lat)

Kurs dla uczniów III etapu edukacyjnego. Jego cel to intensywne wzbogacenie słownictwa,  rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również osiągnięcie przez uczniów umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w praktyce.  Liczne grupy językowe w szkole ograniczają możliwość wypowiadania się uczniów. Dlatego kurs zapewnia zintegrowane nauczanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mówienie. Częste i regularne powtórki, szeroki wybór dodatkowych materiałów edukacyjnych oraz nowatorskie metody nauczania sprawiają, że uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach i czują satysfakcję z osiąganych efektów. Dzięki projektom tematycznym i odgrywanym scenkom uczniowie wykorzystują sprawności językowe w różnych dziedzinach życia i uczą się języka w praktyce. Ponadto kurs uwzględnia zadania typu egzaminacyjnego w celu przygotowania uczniów do egzaminu  gimnazjalnego. Każdy blok tematyczny kończy się utrwaleniem materiał oraz sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Kursy prowadzone są w oparciu o programy i podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego MEN 208/08.

Rodzice otrzymają harmonogram zajęć informacje o postępach w nauce na bieżąco.

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 68
  • Intensywność zajęć: 1 raz w tygodniu po 90 minut (2 lekcje)
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut)