Teens 2

TEENS 2  ( kurs dla młodzieży w wieku 16-19 lat)

Intensywny kurs dla uczniów IV etapu edukacyjnego. Jego cel to osiągnięcie poziomu B1 (intermediate) poprzez rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jak również osiągnięcie przez uczniów umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w praktyce.  Liczne grupy językowe w szkole ograniczają możliwość wypowiadania się uczniów. Dlatego kurs zapewnia zintegrowane nauczanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mówienie.  Dynamiczne tempo zajęć oraz ciekawa tematyka kursu angażują wszystkich uczestników i zmuszają do mówienia. Każdy blok tematyczny kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności. Ponadto, kurs uwzględnia zadania typu egzaminacyjnego w celu przygotowania uczniów do egzaminu  maturalnego

  • Liczba lekcji w ramach kursu: 68 lub 136 (kurs intensywny)
  • Intensywność zajęć: 1 razy w tygodniu lub 2 razy w tygodniu po 90 minut.
  • Cena: 15 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 1 spotkaniu tygodniowo                                                                                                                                                12,50 złotych / 1 lekcja (45 minut) przy 2 spotkaniach tygodniowo